Česká asociácia streetwork pripravuje ďalšiu zo svojich publikácií a príležitosť prispieť článkami ponúkli aj pracovníkom a pracovníčkam zo Slovenska. Celé znenie ponuky:

Milé kolegyně, milí kolegové,

obracíme se na Vás s nabídkou zveřejnění Vašeho odborného textu v připravované publikaci příkladů dobré praxe.

Publikace vzniká v rámci projektu „Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU“ (reg. č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00230), který realizuje Česká asociace streetwork, o.s. v letech 2012 – 2015.

Cílem publikace je informovat odbornou veřejnost nejen o inspirativních metodách práce v zahraničí, ale také o aktuálních trendech v nízkoprahových sociálních službách a terénních programech v České republice. Publikace bude obsahovat texty, které jsou výstupem z uvedeného projektu, a popisují současnou zahraniční praxi očima účastníků studijních pobytů v Nizozemí, Belgii, Rakousku, Finsku a Velké Británii. Zároveň bude obsahovat texty od vybraných českých autorů z oboru kontaktní práce napříč různými cílovými skupinami.

Dílčími cíli vydání publikace příkladů dobré praxe je:

ü popsat inspirativní postupy dobré praxe v nízkoprahových službách

ü hledat nové metody a trendy v přímé práci

ü pojmenovat řešená dilemata poskytování služby

ü identifikovat aktuální problematická témata v oblasti nízkoprahových sociálních služeb

ü sdílet nalezená témata a postupy, hledat a navrhnout možná řešení obtíží

Publikace bude mít dvě jazykové verze, českou a anglickou, a bude distribuována od května 2015.

Publikace je určena především poskytovatelům sociálních služeb, institucím státní správy a samosprávy, vzdělávacím institucím a dobrovolníkům.  Anglická verze publikace je určena kontaktním a terénním pracovníkům a studentům sociální práce ze zahraničí.

Rozsah Vámi dodaného textu by měl být 5 až 10 normostran (1 normostrana má 1800 znaků). Váš text zašlete nejpozději do 31.7.2014 na adresu kuncova@streetwork.cz. Nejlépe obratem nám dejte vědět, zda text chystáte, máte už v šuplíku, nebo o něm přemýšlíte, rádi Vám téma budeme konzultovat. Redakční rada má právo text odmítnout nebo si vyžádat jeho doplnění, opravy. Nepublikované texty budou zveřejněny na oborovém webovém portálu www.streetwork.cz.

Členy redakční rady publikace jsou: Mgr. Helena Kotová, Mgr. Michal Krebs, Mgr. Stanislav Kunc a Bc. Martin Strnad.

za Českou asociaci streetwork, o.s.

Martina Zikmundová, ředitelka