OZ Queer Leaders Forum a Q-Centrum Vás srdečne pozývajú na workshop„Odporúčania a podnety k podpore LGBT mládeže“, ktorý je určenýpracovníčkam a pracovníkom nízkoprahových zariadení pracujúcich s deťmia mládežou.

Viac info v POZVÁNKE.