Členovia Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež si Vás dovoľujú si pozvať na dva zaujímavé semináre.

Pokiaľ uvažujete o tom, ako ovplyvniť vnímanie činnosti vášho programu u verejnosti, partnerov či donorov, osloviť by Vás mohla téma Ako svoju činnosť komunikujeme okoliu.

Ak sa ocitáte vo svojej práci v situáciach uvažujúc, ktorým smerom sa  ďalej vybrať, aby to bolo prospešné pre klientov, príďte sa o svoje   postrehy podeliť na seminár pod názvom Dilemy nízkoprahových programov.

Na seminároch radi uvítame pracovníkov a pracovníčky z priamej práce,  dobrovoľníkov z nízkoprahových programov, študentov vysokých škôl,   odborníkov zo všetkých sektorov, ktorí sa venujú tejto oblasti.

Dôležitá info: Pre dvoch účastníkov z každej členskej organizácie sú semináre bezplatné.

Aktualizácia: Dovoľujeme si Vás informovať, že miesta konania seminárov sú z organizačných dôvodov zmenené. Dilemy nízkoprahových programov sa budú konať v priestoroch Člověk-a v tísni (Svoradova 5, Bratislava) a seminár Ako svoju činnosť komunikujeme okoliu sa uskutoční v KASPIAN-e (Ambroseho 15, Bratislava-Petržalka). Tešíme sa na stretnutie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie spôsobené zmenou miesta.

Prílohy:

Všeobecná pozvánka spolu s organizačnými informáciami

Pozvánka Dilemy nízkoprahových programov

Pozvánka Ako svoju činnosť komunikujeme okoliu