Detský fond SR

DFSR realizuje MIXklub – nízkoprahové zariadenie, ktoré je zamerané na aktivity v oblasti primárnej a sekundárnej prevencii a sociálneho poradenstva pre deti a mládež v II.bratislavskom obvode.

Cieľom MIXklubu – nízkoprahového zariadenia je poskytovanie bezpečného, akceptujúceho a podporného priestoru, ktorý napomáha vytváraniu plnohodnotných vzťahov, rozvíjaniu sociálnych a životných zručností u detí a mládeže, ale zároveň podnecuje ich vlastnú tvorivosť a fantáziu. Cez pozitívnu skúsenosť a nadobudnutie sabadôvery vo vlastné schopnosti vedieme našich klientov k väčšej samostatnosti, zodpovednosti za seba a voči druhým a aktivite pri vytváraní vlastných kreatívnych konceptov voľného času. Učíme našich klientov VOLIŤ SI a zároveň niesť zodpovednosť za svoju voľbu. Nesnažíme sa meniť osobnosť klienta, ale ponúkame mu alternatívy k spôsobu jeho života. Cielene zvyšujeme právne vedomie detí a mladých ľudí a učíme ich primeranou formou hájiť svoje práva a záujmy.

Kontakt

Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38,
821 07 Bratislava

dfsr@dfsr.sk
+421 903 764 354

Menu