I Klub (Ivanka pri Dunaji)

Činnosť I Klubu je organizovaná paralelne so školským rokom. Ťažiskom práce je výroba drobnej umeleckej keramiky. V súčasnosti navštevuje I Klub 50 detí, 11 mamičiek a 20 dospelých nadšencov – keramikárov.

Deti pracujú v krúžkoch v pracovné dni – vždy od 15 – 17 hodiny.Okrem pravidelnej činnosti organizuje I Klub jednorázové podujatia – Mikuláš, Jarný denný tábor, prezentácia detskej tvorby, Jánske ohne, Bodka za prázdninami (v spolupráci s inými občianskymi združeniami), keramický workshop cez prázdniny.

V priestoroch I Klubu sa nachádza aj Materské centrum Pikolo. K hlavnej klubovej budove patrí aj priľahlý, sčasti zalesnený areál a tzv. zelený dom, kde máme dielničku, miestnosť s pinpongom a kalčetom a dreváreň. V súčastnosti zakladáme veľké trávniky okolo budovy, ktoré budeme využívať v budúcom školskom roku. Dúfame, že upravený priestor bude priťahovať najmä mladých futbalistov.

Kontakt

Námestie Padlých hrdinov 7,
900 28 Ivanka pri Dunaji

Viktória Gavaldová
+421 904 372 490

Menu