Misia mladých

Občianske združenie Misia mladých sa zameriava na prácu s neorganizovanou mládežou z mesta Tvrdošín a sídliska Medvedzie. Funguje od roku 2003. V súčasnosti realizuje nasledovné programy:

  • Prevádzka nízkoprahového zariadenia – klubovne Open Space
  • Klubové stretnutia
  • Klubové aktivity /filmové večery, prednášky/
  • Mimoklubové aktivity /výlety, cyklotúry, športové turnaje/
  • Poskytovanie sociálnych služieb klientom združenia /krízová a situačná intervencia, poradenstvo, prípadová práca…/

Hlavnú cieľovú skupinu tvoria deti a mladí ľudia – pubescenti, adolescenti, sídlisková mládež , mládež ohrozená drogami, alkoholom, kriminalitou a deti a mládež zo sociálne znevýhodnených rodín. Klubovňa Open Space – V nefajčiarskom a nealkoholickom prostredí je možné hrať sa rôzne hry – kalčeto(stolový futbal), stolný tenis, spoločenské hry, šípky, počúvať hudbu, pozerať filmy, písať dokumenty na počítači alebo len tak popíjať čaj, rozprávať sa s kamarátmi a nadväzovať nové kontakty.

Kontakt

Občianske združenie MISIA MLADÝCH
Farská 86/34
027 44 Tvrdošín

+421 903 014 156
info@misiamladych.sk

Menu