Občianske združenie Ain Karim

Nízkoprahový klub Smajlík je zameraný na prácu s neorganizovanou skupinou detí a mladých vo veku od 3 do 20 rokov, ktoré žijú v rizikovom a asociálnom prostredí. Naši dobrovoľníci v nízkoprahovom klube poskytujú pre deti a mladých komplex služieb prostredníctvom sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, ktoré sú kombinované s ponukou voľnočasových aktivít. Snažíme sa o zlepšenie kvality života deti a mladých, ktoré žijú v rizikovom alebo asociálnom prostredí prostredníctvom vytvárania podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času a zvyšovanie sociálnych zručností.

Deti a mladí majú možnosť hrať spoločenské hry, zúčastniť sa variaceho krúžku, počúvať hudbu, pozerať filmy, chodiť na výlety, zúčastniť sa tvorivých dielná a workshopov. Taktiež majú možnosť pomoci s domácimi úlohami alebo rozhovorov s kamarátmi pri teplom čaji.

Nízkoprahový klub Smajlík je otvorený každú stredu od 10:00 – 12:00 (pre deti vo veku od 3 – 6 rokov: pre tieto deti chodievajú naši dobrovoľníci priamo domov do rodiny po dohode s rodičmi) a od 14:30 do 16:30 hod. piatok od 16:00 do 20:00 hod.

Kontakt

Čilistovská 4
931 01 Šamorín

Mgr. Ivana Tisoňová
ivana.tisonova@ainkarim.sk
+421 911 312 309

Menu