Program Komunitné centrum funguje od novembra 2003 a do februára 2008 ho zastrešovalo OZ Odyseus. V rámci projektu sa realizuje nízkoprahový klub a terénna sociálna práca zameraná na deti a mladých ľudí vo veku 6 – 19 rokov žijúcich na petržalskom sídlisku Kopčany, kde napriek dopytu chýbajú akékoľvek voľnočasové a poradenské služby. Pracovníci/čky projektu prostredníctvom atraktívnych voľnočasových aktivít nadväzujú kontakt s cieľovými skupinami a poskytujú pomoc pri riešení ich aktuálnych problémov.

Kontakt

Ulita
Kopčianska 90
851 01 Bratislava

Mgr. Veronika Gajarská
+421 911 880 538
veronika.gajarska@ulita.sk

Menu