Úsmev ako dar – pobočka Trnava (Centrum Mak)

Unikátnym projektom pobočky SPDDD Úsmev ako dar v Trnave je Centrum Mak, na Coburgovej ulici v Trnave. Tento projekt je realizovaný vďaka pomoci TTSK a Mesta Trnavy.

V súčasnosti Centrum Mak poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám z Coburgovej ulice. Deti z týchto rodín vo veku 3-7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie.

Kontakt

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava – Petržalka

02 /638 15 208-9
info@usmev.sk

Menu