YMCA Nesvady

YMCA je jednou z najstarších a najrozšírenejších neziskových organizácií mládeže na svete. Usiluje sa o harmonický rozvoj človeka, jeho ducha, duše a tela prostredníctvom spoločenstva a programov, ktoré sú otvorené pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, politické presvedčenie, sociálne postavenie, náboženské vyznanie a rasu.

MZ YMCA Nesvady okrem iného prevádzkuje nízkoprahový klub Reset.

Kontakt

Miestne združenie YMCA Nesvady
Novozámocká 1
946 51 Nesvady

Mgr. Marta Tóthová
ymca@ymca-nesvady.sk
+421 905 490 632

Menu