YMCA Nitra

Miestne združenie YMCA Nitra (ďalej MZ YMCA Nitra) ako súčasť celosvetového hnutia YMCA je kresťansky orientované, dobrovoľné, apolitické a nekonfesionálne združenie, ktorého úlohami sú služba a pomoc mladým ľudom pre harmonický rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobnosti. Pri svojej práci vychádza z kresťanských ideálov a nadväzuje na domáce i zahraničné kultúrne a historické tradície.

Kontakt

Na Hôrke 657
949 11 Nitra

Menu