Človek v ohrození

Slovenská pobočka organizácie Člověk v tísni bola založená v roku 2004. Cieľom nášho pôsobenia je odstraňovanie chudoby a komplexné začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít. V rovine priamych služieb prevádzkujeme tri Komunitné centrá na východnom Slovensku. Súčasťou komplexných služieb, poskytovaných Komunitnými centrami v obciach Petrovany, Sveržov a Doľany – Roškovce, sú aj nízkoprahové programy pre deti a mládež.

Deti a mládež, vyrastajúce v prostredí rómskych osád, sa musia od malička vyrovnávať s radom znevýhodnení a ich šance uspieť v živote sú výrazne nižšie. Cieľom nízkoprahových programov je, aby (podobne ako ich vrstovníci) mali rôzne možnosti zmysluplne tráviť čas, rozvíjať svoju osobnosť, nadobúdať životné zručnosti, učiť sa nové veci a nemuseli zostávať „na ulici“. Nízkoprahové programy sa snažia zmierňovať riziká, vyplývajúce zo života v chudobe a pôsobiť ako prevencia proti vylučovaniu rómskych detí a mládeže z väčšinovej spoločnosti.

Nízkoprahové kluby v Komunitných centrách sú otvorené každý pracovný deň popoludní. Pracovníci centier spolu s dobrovoľníkmi (študentami vysokých škôl a mladými priamo z lokalít) pripravujú pre deti a mládež rôzne voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, workshopy, neformálne vzdelávanie, preventívne aktivity, výlety, víkendové a prázdninové akcie.

Pre cieľovú skupinu detí a mládeže sú nízkoprahové programy v centrách doplnené programom podpory vzdelávania, ktorého cieľom je zlepšovanie študijných výsledkov detí a eliminácia predčasného ukončenia školskej dochádzky a službou pracovného poradenstva, v rámci ktorej sa okrem individuálneho poradenstva mladým poskytuje profesionálna orientácia, realizovaná metódami zážitkovej pedagogiky na základných školách a priamo v centrách.

Kontakt

Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5
811 03 Bratislava

+421 (0) 2 5542 2254
info@clovekvohrozeni.sk

Menu