Nízkoprahové centrum Fun Club Fortuna

Zriaďovateľom centra je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Centrum sa nachádza v priestoroch sociálnej ubytovne Fortuna.

Hlavným cieľom našej práce je systematická práca s deťmi a mládežou v jej prirodzenom prostredí zameraná na rozvoj jej osobnosti, samoobslužných činností, tvorivosti i nadania. Tento cieľ sa snažíme realizovať nie len pravideľnou klubovou činnosťou, ale aj rôznymi mimoklubovými aktivitami, víkendovkami, či tábormi.

V našom centtre sa však v rámci našich možností venujeme aj dospelým obyvateľom tejto ubytovne. V rámci terénnej sociálnej práce sa usilujeme rozvíjať ich rodičovské schopnosti i zručnosti a pomáhame im pri hľadaní zamestnania, či riešení ich problémov.

Kontakt

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Agátová 1/A
841 02 Bratislava – Dúbravka

funclubfortuna@usmev.sk
+421 263 815 208

Menu