Ichtys sa venuje predovšetkým sídliskovej mládeži a deťom vo veku od 6 do 20 rokov. Spomedzi veľkej skupiny sídliskových detí a mladých sa jedná hlavne o deti zo sociálne slabších rodín a rodín v rozvodovej alebo porozvodovej situácii. Z mladých sú prevažne našou cieľovou skupinou experimentátori s mäkkými drogami (alkohol a marihuana), writeri, streebalisti a streetfutbalisti, ale aj ostatní, ktorí nevedia aktívne využiť svoj voľný čas.

Našu prácu robíme prostredníctvom nízkoprahového klubu a terénnej sociálnej práce. Ponúkame voľnočasové aktivity, situačnú a krízovú intervenciu, poradenstvo a doučovanie. Spomedzi fakultatívnych aktivít ide hlavne o rozbiehajúci sa rybársky krúžok, tiež výlety a turnaje.

Kontakt

Štefana Králika 1
84108 Bratislava

ozichtys@gmail.com
+421 903 475 014

Menu