Občianske združenie KreDO je v podstate Kreatívna Dobrovoľnícka Organizácia, ktorá oficiálne funguje od roku 2012 a „neoficiálne“, teda ako neformálna skupina akčných mladých ľudí, už nejakých tých pár dlhých rôčkov…

KreDO spája a dáva príležitosť kreatívnym ľuďom, ktorým záleží na formovaní seba aj svojho okolia, chcú niečo po sebe zanechať, deliť sa s tým, či im bolo dané a byť otvorení pre pomoc iným. Títo ľudia zastrešujú a vytvárajú rôzne zaujímavé činnosti pre deti, mládež, rodiny a dospelých. Ide predovšetkým o voľnočasové a vzdelávacie aktivity, workshopy, kluby, krúžky, letné tábory a podobne…

Kontakt

Občianske združenie KreDO
Pavla Horova 15,
Prešov 080 01

0950 423 443
oz.kredo@gmail.com

Menu