Naším hlavným cieľom je združovať organizácie, ktoré zastrešujú terénne sociálne programy alebo nízkoprahové klubové aktivity pre deti a mládež. Medzi naše ciele radíme zastupovať spoločné záujmy všetkých členských organizácií, koordinovať spoločné aktivity, podielať sa na vzdelávaní a aktívne pracovať na kvalitných podmienkach pre všetky nízkoprahové programy na Slovensku.

Pasívni členovia

Ako sa pridať k NPDM?

Realizuje vaša organizácia nízkoprahový program pre deti a mládež (formou klubu, či terénnej sociálnej práce)? Máte chuť rozvíjať svoj program? Získavať informácie z prvej ruky? Využívať podporu Asociácie a organizácií, ktoré robia podobnú prácu ako vy?
Staňte sa súčasťou asociácie!

Ako sa pridať k NPDM?

  • Overte si, či program spĺňa Minimálny štandard (podľa toho si vyberte, či chcete byť aktívnym členom alebo pasívnym). Prejsť na dokument.
  • Absolvujte konzultáciu v Asociácií NPDM (telefonickú, mailovú alebo osobnú).
  • Vyberte si jedného človeka z organizácie, ktorý by mal zastupovať váš program v Asociácií NPDM.
  • Vypíšte prihlášku za člena Asociácie NPDM. Prejsť na dokument.
  • Zašlite prihlášku s výročnou správou a stanovami organizácie na adresu Asociácie NPDM.

Adresa asociácie

Asociácia NPDM
Furdekova 6/A,
851 03 Bratislava

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete iné informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Menu