Poslaním KASPIAN-U je napĺňať potreby detí a mladých ľudí (7-22), ktorí svoj voľný čas trávia prevažne na uliciach Petržalky. Pracujeme s nimi v nízkoprahovom klube a prostredníctvom terénnej sociálnej práce (na uliciach, v krčmách, skateparkoch). Poskytujeme im prijatie, spolubytie a bezpečie, voľnočasové a preventívne aktivity, psycho-sociálnu oporu a sociálnu pomoc v ich problémoch, v ťažkých životných situáciách, ale aj v problémoch sociálno-patologického charakteru. Okrem toho pomáhame mladým ľuďom presadzovať ich potreby, záujmy a participovať na zmene v ich komunite.

Kontakt

Furdekova 6/A,
811 01 Bratislava

Mgr. Marína Bartoňová
+421 903 584 803
marina@kaspian.sk

Menu