Združenie STORM

Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS vznikol 13. septembra 2007 ako jeden z projektov Združenia STORM.

Primárnou cieľovou skupinou sú deti, mládež a mladí dospelí vo veku od 11 do 22 rokov tráviaci svoj voľný čas na sídlisku Klokočina.

Svoje služby poskytujeme v klube, ktorý sídli v areáli Komunitného centra na Nedbalovej ulici a terénnou sociálnou prácou.

Klub je otvorený štyrikrát v týždni (pondelok až štvrtok) v časoch od 17:00 do 20:00. Pracovníci/čky sa v teréne nachádzajú pondelok a štvrtok od 18:00 do 20:00.

Okrem voľnočasových aktivít poskytujeme svojím klientom/kám aj celú paletu sociálnych služieb.

Kontakt

Združenie STORM
Nedbalova 17
949 17 Nitra

Mgr. Pavol Ščasný
+421 905 943 229
zdruzenie.storm@gmail.com

Menu