Deti sú naša budúcnosť

Vytvárajme im priestor na zmysluplné využívanie voľného času.

Asociácia NPDM

Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež združuje organizácie, ktoré zastrešujú terénne sociálne programy alebo nízkoprahové klubové aktivity pre deti a mládež.

Cieľom týchto organizácií je vytvárať bezpečné prostredí pre deti a mládež, sprevádzať ich náročnými životnými situáciami a aktívne prispievať ku zlepšeniu kvality ich života.

Aktuality

Tlačové správy

Renesancia Asociácie

Pred nejakou dobou Asociácia došla do bodu, kedy bolo nutné sa rozhodnúť, čo ďalej a na základe toho vykonať potrebné kroky a opatrenia. Práve…
Odborné články

Poskytované služby NPDM

Martina Mesiariková z NPDM Cirkus pre Vás pripravila výber základnej charakteristiky fakultatívnych a obligatórnych služieb. Nech sa páči, inšpirujte sa… Fakultatívne a obligatórne aktivity sociálneho…
Menu