Mládež ulice

Združenie realizuje Program práca s ohrozenými deťmi a mládežou, ktorého cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 – 18 rokov vyrastajúce v sociálnej ubytovni. Najmä prostredníctvom voľnočasových aktivít (športové a zážitkové hry) a občasných výletov chceme deťom a mládeži umožniť rozvoj životných zručností a zabezpečiť im tak rovnosť príležitostí. Aktivity sú realizované formou terénnej práce.Zameriavame sa na rozvoj komunikácia, spolupráce, zvládanie emócií, sebadisciplíny a tvorivosti.

Kontakt

Mládež ulice
Centrum Stará Jedáleň
Vedľa Pekná cesta 4
Bratislava

+421 903 184 253
info@mladezulice.sk

Menu