Pred nejakou dobou Asociácia došla do bodu, kedy bolo nutné sa rozhodnúť, čo ďalej a na základe toho vykonať potrebné kroky a opatrenia. Práve v období pandémie Covid-19 sa ukázala ešte výraznejšia potreba zdieľania informácií a skúseností, ktoré by pomohli ušetriť čas, peniaze a energiu, respektíve to všetko nasmerovať správnou cestou a vyvarovať sa negatívam, ktorými si už prešiel niektorý z členov Asociácie.

Práve z tohto dôvodu sme sa vydali cestou hľadania spôsobov ako vylepšiť a opätovne sfunkčniť to, čo máme k dispozícii v prospech všetkých členov. Prostredníctvom pravidelných, krátkych každomesačných pracovných online stretnutí sme postupne identifikovali oblasti, ktoré je potrebné manažovať. Jednotlivý aktívni členovia si z nich vybrali tie, v ktorých sa cítia doma, respektíve majú s danou oblasťou alebo rolou skúsenosti. Napríklad organizácia IPčko pracuje na novej podobe web-stránky Asociácie. Ostatné organizácie si podelili komunikáciu s dôležitými inštitúciami alebo sa zamerali na technickú podporu, prípravu vzdelávania.

Činnosť jednotlivých členských organizácií sa zameriava na zraniteľnú skupinu detí a mládeže, s ktorou sme počas roka neprestali pracovať, hoci sme viacerí nemohli poskytovať služby tak, ako sme naplánovali. Informácií, ako máme služby poskytovať bolo málo, prípadne si navzájom odporovali. Spolupráca nám umožnila zdieľať informácie nielen o dopade aktuálnej situácie na deti a mladých, ale aj to, akými novými formami a aktivitami reagujeme na ich aktuálne potreby.

Pracovné stretnutia v online prostredí šetria čas, peniaze a dovolia oveľa efektívnejšie reagovať aj na neustále sa meniacu situáciu v rámci pandémie. Súčasne sme si uvedomili, že takto môžeme byť oveľa ľahšie v pravidelnom kontakte s organizáciami z rôznych oblastí Slovenska.

Uvedomujeme si, že sme v mnohom na začiatku, no niekde začať treba a je fajn, že už teraz vnímame benefity vzájomnej spolupráce v rámci platformy Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež. Aj naďalej máme v pláne napredovať, sieťovať a zdieľať informácie a skúsenosti odborníkov, ktorí sa venujú práci s touto cieľovou skupinou. Aj aktuálne obdobie ukázalo, že sa jedná o vec postoja alebo pohľadu a nemusíme ho vnímať iba negatívne, ale aj ako možnú výzvu, ktorú úspešne zvládneme.

Michal Berta, KASPIAN o.z.