Jedinečné vzdelávanie o činnosti, princípoch, metódach a zdrojoch používaných v nízkoprahových programoch pre deti a mládež.

Určené:

Sociálnym pracovníkom a pracovníkom s deťmi a mládežou, študentom pomáhajúcich  profesií, učiteľom, psychológom, vychovávateľom, dobrovoľníkom, organizáciám, súčasným a budúcim pracovníkom v nízkoprahových programoch.

Obsah:

Tvorí komplexné vzdelávanie v troch moduloch spolu v rozsahu 120 hodín (Úvod do problematiky a metodiky nízkoprahových programov, Rozvoj kompetencií pracovníkov, Fundraising a public relations). Vzdelávanie sa bude venovať napríklad prvému kontaktu s klientom, budovaniu vzťahov a zvládaniu krízových situácií. Je zamerané na rozvoj projektového myslenia, organizačných kompetencií a dlhodobej udržateľnosti práce.

 

 

Forma:

Abeceda nízkoprahu je interaktívne vzdelávanie zamerané na praktické činnosti s generačnou “exchange”, čiže sprevádzaním skúsenejšími kolegami.

Ukončenie vzdelávania:

Kurz Abeceda nízkoprahu je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Každý úspešný absolvent, ktorý absolvuje všetky moduly získa osvedčenie o vzdelávaní.

Termíny jednotlivých modulov:

25 – 27. október 2013 Úvod do problematiky a metodiky nízkoprahových programov.

15 – 17. november 2013 Rozvoj kompetencií pracovníkov.

31. január – 2. február 2014 Fundraising a public relations.

Vždy v piatok, sobotu a nedeľu.

Viac informácií:

lenka@kaspian.sk

Prihláška

Cena:

Štandardná cena vzdelávania je 250 €. Vďaka podpore z programu Aktívne občianstvo a inklúzia je cena kurzu 30 € (pre študentov s platným ISIC iba 25 €).

 

Organizátor

Partneri: